top of page

WHAT WE DID

Book design

Layout

 

CLIENT

IL10 / Monografi

Ingrid Lønningdal

 

SHARE THIS PROJECT

Facebook  Twitter  Mail

_DSF9620.jpg

The artist and her

10 years of work

Ingrid Lønningdal — 10 er en kritisk gjennomgang av de ti første årene av Ingrid Lønningdals kunstneriske praksis.

 

Boken er en klassisk monografi, men også et samarbeidsprosjekt.  Alle skribentene, kunstneren, designerne og redaktøren  møttes over to dager for å ha det samme utgangspunktet for arbeidet med boken. 

Bokdesignet reflekterer tydelig kunstnerens praksis i farge- og materialvalg.

Det første legget er i et matt, kremfarget papir. På den måten er inngangen i boken «myk», og skaper et spesielt rom for kunstnerens egen tekst, samt et flott portrett. Verksbildene i denne delen er både individuelle verk, og samarbeidsverk. Dette første legget viser dermed tydelig hva leseren har i vente.  

Utfordringen med en tospråklig publikasjon er løst gjennom farget tekst som tar opp i seg anslaget som ligger i omsalget og det første legget. Videre er teksten på norsk noe mindre enn den engelske, og dermed er kunstnerens interesse for skala tatt med inn i bokdesignet.

Bildene som fungerer som illustrasjoner i tekstene er tidvis klassisk plassert, men fra tid til annen brytes konvensjonen ved at tekst og bilde er tett, tett på hverandre. 

Boken har flere «lesenivåer». En kan lese den på klassisk vis fra begynnelse til slutt, og ta inn verkene i bildekapitlene mellom hvert tekstkapittel. En kan benytte boken som en ren bildebok, og bla seg gjennom et kunstnerskap. Det tredje nivået er skapt ved at det er et utdrag fra hver tekst plassert med jevne mellomrom på kremfargete sider.

Leses disse utdragene fra begynnelse til slutt sammen med bildene får leseren servert en overordnet beskrivelse av kunstnerskapet, og får en dypere forståelse enn bare ved å se på bildene.

Boken fikk utmerkelser både i Visuelt og Årets Vakreste bøker 2020.

_DSF9625.jpg
_DSF9673.jpg
_DSF9680.jpg
_DSF9637.jpg
_DSF9676.jpg
_DSF9641.jpg
_DSF9678.jpg
_DSF9687.jpg
_DSF9671.jpg
_DSF9634.jpg
_DSF9632.jpg
_DSF9643.jpg
_DSF9650.jpg
bottom of page