top of page

WHAT WE DID

Identity

Concept Development

Logo

Marketing Material

 

CLIENT

VM i orientering - 2019

 

SHARE THIS PROJECT

Facebook  Twitter  Mail

Case_WOC_Side_07.jpg

En hel verden

i en skog

Utfordring

Norge var vertsnasjon for VM i orientering 2019. Et fantastisk arrangement på alle måter, men karakterisert av begrensede økonomiske midler.

Det var et klart behov for en smart og sterk visuell identitet, som kunne gi en kraftig signaleffekt, så effektivt som mulig.

Løsning

Inspirasjon: Det offisielle symbolet for orientering, kjent for å markere poster i terrenget - du kjenner det igjen med kvadrat delt diagonalt i henholdsvis hvit og oransje farge. 

Et internasjonalt symbol skapt for kontraster og maksimal synlighet. Et sterkt symbol, med rask kjennelse i vestlig kultur. Tidligere benyttet i et bredt spekter av logoer, med varierende grad av suksess. På tross av at det er et mye benyttet symbol, har det tidligere ikke blitt tatt ut i sin reneste form - som det sentrale elementet i kommunikasjon. 

Vi ville gjøre noe med dette.

 

Konseptet «Meningsfylt møtepunkt» ble utviklet:

* Der nasjoner møtes

* Der utøvere møter publikum

* Der mennesket møter natur

Den visuelle identiteten ble bygget rundt et dynamisk grensesnitt: Det oransje kuttet mot hvit, et symbol på møteplass. Dette ble tatt videre til et visuelt system, som inkluderte enkle og kraftfulle elementer, som åpnet for variasjoner i bruk.

Resultat

En dynamisk identitet med stor gjenkjennelseskraft.

Den tydeliggjør både sporten, arrangementet, atleten og naturen.

En tydelig ramme for ethvert suksessfullt arrangement. 

bottom of page