top of page

WHAT WE DID

Rebranding Strategy

Web Design 25 portals

Printed Matters

Digital Presentations

Motion Design

Illustrations

Icons

Interior Design

Signage System

 

CLIENT

Difi — Digitaliseringsdirektoratet

 

SHARE THIS PROJECT

Facebook  Twitter  Mail

00_Hoved_Veggpanel.png

Omstilling blir bevegelse

Utfordring

Hvordan digitalisere et direktorat, atpåtil mens man omfavner det medmenneskelige i en ny og sømløs visuell profil?

 

Hvordan tydeliggjøre og samle et direktorat med flere enheter med ulike kommunikasjonsbehov og målgrupper? 

Difis sosiale oppdrag er å modernisere og redesigne den offentlige sektor. Dette er en stor og kompleks oppgave for en organisasjon med et publikum i konstant utvikling.

Løsning

Omstilling ble bevegelse og bevegelse ble grunnstenen for hele identiteten på alle nivåer.

 

Konseptet bevegelse er tatt ut i flere retninger: farger med forløpninger, mønster som et bærende gjenkjennende element, moduler for illustrasjoner og ikoner.

 

Den nye identiteten setter strengere rammer, som fører til et samlet og mer tydelige Difi. Samtidig åpnes det for mer variasjon, med nye virkemidler.

Den nye visuelle profilen viser digitale muskler, og hjelper Difi fremstå både tydeligere og samlet i alle typer kommunikasjon, på tvers av alle innholdsområder.

 

Kanaler

Samtlige av Difis 25 webportaler, postsystem, kontormøblering, messer og konferanser, i tillegg til alle slags kontorrekvisitter. 

Resultat

En identitet som beveger, og som brukes på alle flater. 

En internt forankret prosess som sikrer at Difi fremstår tydelige og snakker med en stemme i alle kanaler. Tilpasninger gjør det enklere for hele direktoratet å vise hvem de er.

Selv en enkel presentasjon har animasjon som gir publikum en bedre forståelse av hva Difi er, deres ledende posisjon og hvilke samfunnsoppdrag de står for. Digitaliseringen er vår fremtid.

"In order for us to deliver on our social mission and for the target group to understand what Difi stands for, we had to start internally by structuring ourselves and create a common platform and goal-understanding.

 

StudioGeist has helped us throughout the whole process and they have contributed with a unique understanding and knowledge that has given us confidence and pride in carrying out this project".

bottom of page