top of page

WHAT WE DID

Rebranding Strategy

Web Design 25 portals

Printed Matters

Digital Presentations

Motion Design

Illustrations

Icons

Interior Design

Signage System

 

CLIENT

Digitaliseringsdirektoratet

 

SHARE THIS PROJECT

Facebook  Twitter  Mail

Skjermbilde 2020-11-18 kl. 13.16.30.png

En forenklet digital

møteplass

Utfordring

Ny identitet for av Digitaliseringsdirektoratet med alle deres velkjente merkevarer, som blant annet Altinn, Difi, Tilsynet for universell uforming av ikt, IdPorten, Digital postkasse og deler av Brønnøysundregisteret.

Løsning

Digdir sin hovedoppgave er å forenkle. Derfor etablerte vi konseptet «det forenklede møtepunktet».

Dette skal underbygge interaksjonen mellom teknologi og menneske, og mellom det offentlige Norge, næringsliv og innbygger.

Utgangspunktet for arbeidet er samfunnsoppdraget som regjeringens spydspiss innen digitalisering av det offentlige Norge, samt direktoratets visjon og verdier.

 

En stor del av prosjektet ble å rydde opp i hierarkiet av enheter. Strukturere malverk og sikre enhetlig kommunikasjon ut på alle flater.

Skjermbilde 2020-11-18 kl. 13.24.31.png
Skjermbilde 2020-11-18 kl. 13.24.31.png
Skjermbilde 2020-11-18 kl. 13.24.31.png
Skjermbilde 2020-11-18 kl. 13.21.57.png
Skjermbilde 2020-11-18 kl. 13.21.22.png
Skjermbilde 2020-11-18 kl. 13.23.28.png
Skjermbilde 2020-11-18 kl. 13.19.15.png
Skjermbilde 2020-11-18 kl. 13.20.23.png
Skjermbilde 2020-11-18 kl. 13.18.23.png
Resultat

Det ble utviklet et nytt logosystem, med et tydelig regelverk og enkle maler. Det ble etablert en visuell verktøykasse med elementer for både layout, farger, animasjoner, språk og lydbilde.

Den nye identiteten er etablert for å tydeliggjøre Digdir som en samlet enhet og tydelig avsender i alle kommunikasjonskanaler. Og som et økonomisk besparende ledd i daglig kommunikasjon — identiteten skal forenkle for de daglige løpende kommunikasjonsbehovene for alle de 350 ansatte, fordelt på tre lokasjoner i Norge.

Du kan se Digdirs egen visuell profilside på nett her!

bottom of page