WHAT WE DID

Visual Identity

Web

 

CLIENT

NORSUS – Norsk institutt for bærekraftsforskning (tidl Østfoldforskning)

 

SHARE THIS PROJECT

Facebook  Twitter  Mail

Norsus logo preg

New face to new research

I forbindelse med navnebytte og utvidet nedslagsfelt, trengte Norsus en ny visuell identitet. Denne skal ha et kontemporært og kraftfullt uttykk, som ivaretar idéen om et samlende senter hvor assosiasjonen til livsløp bør inngå.

En videreutvikling av symbolet skal sørge for kontinuitet fra Østfoldforskning - ikke minst ivareta fagmiljøets standing - samtidig som de fremstår som fornyet og modernisert. 

Et utgangspunkt for utviklingen av ny identitet var verdigrunnlaget; Solid, smart, framtidsrettet og sirkulær.

 

Norsus skal fremstå som kunnskapsrik, utadvendt og en pådriver blant sine partnere og konkurrenter, men oppleves prosjektnær. En proff og moderne aktør.

Arbeidet med livsløpsanlyser og bærekraft står helt sentralt, og dette er tatt klart inn i logo, fargevalg og den visuelle identiteten forøvrig.

 

Sluttproduktet er en identitet der logo, farger, typografi, symboler og illustrasjonsstil samlet gjør Norsus synlig og lett identifiserbar.