top of page

WHAT WE DID

Brand Strategy

Brand Story

Name

Visual Identity and Logo

Packaging Design

Web Design

Art Direction

 

CLIENT

Recharge

 

SHARE THIS PROJECT

Facebook  Twitter  Mail

web_rechage.png

Rødlysteknologi

for hele verden

Utfordring

Hvordan utvikle en helt ny merkevare for et nytt behandlingsprodukt? Møt FlexBEAM, et produkt fra recharge. FlexBEAM behandler kroppen din med såkalt «red light therapy».

Recharge befinner seg i segmentet mellom Medisinsk og Wellness, ofte omtalt som Health-markedet. Det var derfor viktig at den visuelle profilen fremstår seriøs, trygg og at den ufarliggjør en innovativ teknologi.

StudioGeist har vært involvert fra tidlig start i prosjektet, for å etablere merkevare, visuell identitet, og også alle designaspekter

— selv ned til pakningsdesign og -opplevelse. 
Produktene lanseres i Asia, Europa og USA.

Skjermbilde 2020-11-18 kl. 13.11.59.png
Skjermbilde 2020-11-18 kl. 13.11.46.png
Skjermbilde 2020-11-18 kl. 12.58.06.png
Løsning

Et premium helseforbedrende produkt som dette, bør gi brukeren en like avslappende og bekymringsfri opplevelse når man bestiller og mottar produktet, som når man bruker produktet.

Profilen spiller på det infrarøde energien fra lyset, og fokus skal være rundt menneske og ikke på produktet/enhet. Med en holistisk harmoni og dynamikk skal man kommunisere at Recharge gir ditt liv positive effekter.

 

Et annet viktig aspekt i dette prosjektet var å sikre at alle de visuelle signalene vi kommuniserer fungerer på tvers av kulturer og språk, da dette er lansert internasjonalt. Dette sikres ved fokusgrupper i kundens internasjonale nettverk.

Skjermbilde 2020-11-18 kl. 12.58.41.png
Skjermbilde 2020-11-18 kl. 12.58.23.png
Resultat

Ved å være så involvert fra starten av, sikrer man en rød linje gjennom alle kanaler for kommunikasjonen: Design, merkevare og uttrykk fra man handler på nett (og når man gjør research om det), til man mottar pakken hjemme.

Effekten av å ha en helhetlig, gjennomarbeidet profil kan også sees gjennom deres nylige crowdfunding av videre satsing.

Mer enn 7,8 millioner kroner ble høsten 2020 hentet inn gjennom Indiegogo, mer enn 3000 prosent over målet!

bottom of page