WHAT WE DID

Visual Identity

Graphic Design

Marketing Material

Photoshoot

 

CLIENT

Viuno

 

SHARE THIS PROJECT

Facebook  Twitter  Mail

Stolt arbeidsdag for alle slags mennesker

Kort sagt

Viuno er en vekstbedrift som tilbyr arbeidsplasser til personer med varig eller midlertidig uførepensjon, med base i Fredrikstad og Hvaler. 

 

StudioGeist har fått være med å utvikle stolthet og en tydelig profil for virksomheten - og ikke minst de som jobber der. Et av grepene har vært å løfte frem enkeltmenneskene og gjøre dem til helter.  

Underveis i samarbeidet har Viuno blant annet overtatt driften av Kafe Floren på Hvaler. Her har vi også vært involvert i utforming- og designvalg.

Digitalt legges fokuset på å fortelle mer om hva Viuno står for, og hvordan de skiller seg fra andre bedrifter - og gir verdifulle arbeidsdager for alle slags mennesker.